CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Zahájení projektu RECETOX EDUCATION

Investice do rozvoje vzdělávání

Zahájení projektu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 2.2.

„Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU - RECETOX EDUCATION“

CZ.1.07/2.2.00/15.0213

Dne 1. ledna 2011 byla zahájena realizace projektu RECETOX EDUCATION – projektu rozsáhlé inovace předmětů nabízených Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cílem projektu je zlepšení výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Ambicí projektu je připravit absolventy na potřeby trhu práce a systematicky je vzdělat v oblasti trvale udržitelného rozvoje. V rámci projektu bude inovováno téměř 20 kurzů a zavedeno do výuky přes 10 zcela nových kurzů specializovaných na problematiku životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj apod. Dalším cílem projektu je rozvoj schopností vyučujících, konkrétně například manažerskými kurzy, stážemi v zahraničních i tuzemských institucích a organizací skupinových kurzů angličtiny. Partnery projektu je osm institucí, které zajistí intenzívní propojení inovované výuky s aplikovanou praxí.

V současné době již proběhlo několik koordinačních schůzek, kde byl projekt RECETOX EDUCATION představen a také byly pojmenovány úkoly konkrétních lidí na nejbližší období.

O dalším vývoji aktivit projektu se mohou zájemci průběžně informovat na stránkách Centra a na speciálním webovém portálu projektu, který vznikne v nejbližší době.

Webový portál projektu

Zpět