CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION

Ve dnech 24. a 25. února se konal zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION – Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0213) - orientovaný na představení hlavních směrů projektu v rámci výukových aktivit garantovaných Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí a na vzájemné seznámení partnerů a řešitelů projektu. Hlavním cílem workshopu bylo také nastartování komunikace mezi partnery projektu a vyučujícími ohledně možných inovací předmětů, zformování pracovních týmů a koordinace úkolů zapojených osob. V průběhu workshopu byly dále charakterizovány jednotlivé klíčové aktivity projektu a po celou dobu probíhala živá diskuse o možných formách spolupráce mezi zúčastněnými stranami.

Partneři projektu – Sdružení Arnika, Český hydrometeorologický ústav, ECO-management, s.r.o., ENVISAN-GEM, a.s., SITA CZ a.s., Státní rostlinolékařská správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Výzkumný ústav vodohospodářský – Centrum pro hospodaření s odpady.

Pozvánka na workshop v pdf

Program workshopu v pdf

Zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION Zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION

Zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATIONZahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION

Investice do rozvoje vzdělávání

Zahájení projektu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 2.2.

Zpět