CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Založení Centra pro výzkum toxických látek v prostředí

Dne 1.3.2010 bylo založeno Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí jako samostatný ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (dále jen „Centrum“) zajišťuje výuku předmětů v rámci 3 akreditovaných oborů – Chemie životního prostředí, Obecné biologie – specializace Ekotoxikologie a Matematické biologie. Kromě výuky je posláním Centra výzkum a vývoj v oblastech chemie životního prostředí, ekotoxikologie, analýzy dat a hodnocení rizik v souvisejících oborech. Struktura Centra je tvořena výzkumnými a vzdělávacími divizemi, aplikačními laboratořemi a implementačními centry rozvíjejícími spolupráci s aplikační sférou na národní a mezinárodní úrovni.

Webové stránky Centra pro výzkum toxických látek v prostředí www.recetox.muni.cz.

Založení Centra pro výzkum toxických látek v prostředí

 

Zpět