CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Řízení projektu

Management projektu

Výkonný ředitel
Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. kontakt: klanova@recetox.muni.cz
Ekonomicko-organizační ředitel
Mgr. Vojtěch Přibyla kontakt: pribyla@recetox.muni.cz
Technicko-provozní ředitel
Mgr. Radovan Kareš kontakt: kares@recetox.muni.cz

Vedoucí výzkumných programů

Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. ­ Nástroje pro sledování distribuce chemických látek v prostředí
Prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. ­ Procesy ovlivňující osud chemických látek v prostředí
Prof. Mgr. Jiří Damborský, Ph.D. ­ Vývoj biosenzorů a přírodních biokatalyzátorů
Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. ­ Toxické účinky chemických látek a přírodních toxinů na živé organismy
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr. ­ Environmentální rizika, modely a informační systémy

Management Centra

Vědecký ředitel centra
Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. kontakt: holoubek@recetox.muni.cz
Zástupce ředitele centra pro vědu
Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. kontakt: blaha@recetox.muni.cz
Zástupce ředitele centra pro pedagogickou činnost
Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. kontakt: hofman@recetox.muni.cz
Ekonomicko-organizační ředitel
Mgr. Vojtěch Přibyla kontakt: pribyla@recetox.muni.cz
Technicko-provozní ředitel
Mgr. Radovan Kareš kontakt: kares@recetox.muni.cz