CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí