CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Výběrová řízení

Interiérové vybavení pro projekt CETOCOEN – doplnění laboratorního nábytku a vybavení

18.5.2013 | Další informace Další informace
 

Interiérové vybavení pro projekt CETOCOEN – kancelářský nábytek

27.4.2013 | Další informace Další informace
 

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ VI. NA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKT CETOCOEN, REG. Č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

 

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ V. NA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKT CETOCOEN, REG. Č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

 

Ukončená výběrová řízení

Stěhování - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí z pavilonu A1 do pavilonu A29, Univerzitní kampus Brno-Bohunice

 

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ IV. NA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKT CETOCOEN, REG. Č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

 

Interiérové vybavení pro projekt CETOCOEN – kancelářský nábytek

 

Projekt CETOCOEN, aktivní síťové prvky

 

Projekt CETOCOEN, orientační systém

 

Zadávací řízení III na přístrojové vybavení pro projekt CETOCOEN, reg. č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

 

Interiérové vybavení pro projekt CETOCOEN reg. č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

 

Dodávka audiovizuální techniky pro projekt CETOCOEN reg. č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

 

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA „PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO VÝZKUMNOU AKTIVITU PROJEKTU CETOCOEN – 'VÝVOJ BIOSENZORŮ A PŘÍRODNÍCH BIOKATALYZÁTORŮ'“ PRO PROJEKT CETOCOEN REG. Č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

 

Záchranný archeologický výzkum při stavbě pavilonu CETOCOEN

 

Přístrojové vybavení pro výzkumnou aktivitu PROJEKTU CETOCOEN - 'Vývoj biosenzorů a přírodních biokatalyzátorů' pro projekt CETOCOEN reg. č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

 

Zadávací řízení na "SPEKTROPOLARIMETR" pro projekt CETOCOEN reg. č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

 

Zadávací řízení na "PURIFIKÁTOR PROTEINŮ" pro projekt CETOCOEN reg. č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

 

Generální dodávka stavby CETOCOEN