CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Výběrová řízení Zadávací řízení na "SPEKTROPOLARIMETR" pro projekt CETOCOEN reg. č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

Veřejná zakázka: Zadávací řízení na "SPEKTROPOLARIMETR" pro projekt CETOCOEN reg. č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001


Zpět