CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Výběrová řízení Přístrojové vybavení pro výzkumnou aktivitu PROJEKTU CETOCOEN - 'Vývoj biosenzorů a přírodních biokatalyzátorů' pro projekt CETOCOEN reg. č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

Veřejná zakázka: Přístrojové vybavení pro výzkumnou aktivitu PROJEKTU CETOCOEN - 'Vývoj biosenzorů a přírodních biokatalyzátorů' pro projekt CETOCOEN reg. č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Zpráva o průběhu výběrového řízení:


Zpět