CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Výběrová řízení Generální dodávka stavby CETOCOEN

Veřejná zakázka: Generální dodávka stavby CETOCOEN

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Zpráva o průběhu výběrového řízení:

Zprává o průběhu výběrového řízení je k dispozici na adrese: https://zakazky.muni.cz/document_download_2344.html


Zpět