CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Výběrová řízení Záchranný archeologický výzkum při stavbě pavilonu CETOCOEN

Veřejná zakázka: Záchranný archeologický výzkum při stavbě pavilonu CETOCOEN

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Zpráva o průběhu výběrového řízení:

Výběrové řízení bylo zrušeno


Zpět