CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Výběrová řízení ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA „PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO VÝZKUMNOU AKTIVITU PROJEKTU CETOCOEN – 'VÝVOJ BIOSENZORŮ A PŘÍRODNÍCH BIOKATALYZÁTORŮ'“ PRO PROJEKT CETOCOEN REG. Č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

Veřejná zakázka: ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA „PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO VÝZKUMNOU AKTIVITU PROJEKTU CETOCOEN – 'VÝVOJ BIOSENZORŮ A PŘÍRODNÍCH BIOKATALYZÁTORŮ'“ PRO PROJEKT CETOCOEN REG. Č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001


Zpět