CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Výběrová řízení ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ VI. NA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKT CETOCOEN, REG. Č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

Veřejná zakázka: ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ VI. NA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKT CETOCOEN, REG. Č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

Informace o veřejné zakázce

Datum vyhlášení: 9.4.2013
Nabídku podat do: 5.6.2013 14:00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

Název:
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ VI. NA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKT CETOCOEN, REG. Č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

Druh veřejné zakázky:
Dodávky

Stručný popis předmětu:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky přístrojů pro výzkum toxických látek. Veřejná zakázka je rozdělena na 11 částí plnění v souladu s § 98 zákona:

část 1 Kontinuální měření koncentrací TSP, PM10, PM4, PM2.5 a PM1 (počet částic) rozptylem bílého světla 2 ks
část 2 Monitorovací stanice prašného aerosolu. Kontinuální měření koncentrace PM2.5 1 ks
část 3 Nízkoobjemový vzorkovač ovzduší 2 ks
část 4 Zařízení pro zrychlenou extrakci vzorků rozpouštědly
část 5 Poloautomatický systém čištění vzorků
část 6 Termální desorpce pro GC (SBSE)
část 7 Měření aktivity vody
část 8 Kalibrovaný zobrazovací denzitometr pro analýzu a vyhodnocování gelů
část 9 Zařízení na výrobu ultračisté vody milliQ kvality pro in vitro biologi a molekulární biologii
část 10 Skenovací cytometr,cytometrické analýzy v mikrodeskovém provedení
část 11 Vysokoobjemový vzorkovač ovzduší 2 ks

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

Druh řízení:
otevřené řízení

Typ podle předpokládané hodnoty:
nadlimitní

Předpokládaná hodnota:
16 537 895 Kč bez DPH

Veřejný zadavatel

Úřední název:
Masarykova univerzita
IČ:
00216224
Poštovní adresa:
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
 

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o.
Kolmá 6/628, 190 00 Praha 9

 

Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Zadávací dokumentace veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/contract_display_1630.html

Dodatečné informace

Zpráva o průběhu výběrového řízení


Zpět