CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Výběrová řízení ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ V. NA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKT CETOCOEN, REG. Č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

Veřejná zakázka: ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ V. NA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKT CETOCOEN, REG. Č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

Informace o veřejné zakázce

Datum vyhlášení: 9.4.2013
Nabídku podat do: 3.6.2013 09:00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

Název:
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ V. NA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKT CETOCOEN, REG. Č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

Druh veřejné zakázky:
Dodávky

Stručný popis předmětu:

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky přístrojů pro výzkum toxických látek. Veřejná zakázka je rozdělena na 27 částí plnění v souladu s § 98 zákona:

část 1 Laboratorní sušárna 3x
část 2 Gelová permeační chromatografie 2x
část 3. Biologický termostat (se sycením CO2)
část 4 Elektroforéza - blotovací zařízení
část 5 Termostatický blok pro odpařování rozpouštědel ze vzorků 2x
část 6 Biologický termostat (bez sycení CO2)
část 7 Servery a záložní bateriové zdroje 5x
část 8 Muflová pec 2x
část 9 Softwarové nástroje
část 10 Vysokoteplotní pec pro dekontaminaci skla
část 11 Univerzální extrakční systém
část 12 Extrakční systém pro vzorky půd a bioty
část 13 Fluorodetekční cytometr pro analýzu buněčných kultur
část 14 Kaskádový impaktor pro separaci nano-částic včetně pumpy 4 x
část 15 OC/EC analyzátor (TOT/TOR) pro analu organického a elementárního uhlíku
část 16 Zařízení na nízkoztrátové řízené odpařování rozpouštědel ze vzorků
část 17 Přístroj na řízené odpařování vzorků
část 18 Lyofilizátor - šetrné sušeni vzorků sublimací
část 19 Autosampler pro LC s online SPE
část 20 Elektrický dermatom na přípravu kožních štěpů, včetně náhradních čepelí
část 21 HPLC systém pro analýzy fotochemických degradačních produktů (DAD a FLD)
část 22 Systém pro kvantitativní real-time PCR v mikrodeskovém provedení
část 23 Inverzní mikroskop pro rutinní sledování buněk v průběhu kultivace 2ks
část 24 PCR box pro DNA a RNA dekontaminaci pracovního prostředí
část 25 Systém pro high-throughput SPE v přetlakovém uspořádání umožňující zpracování 96-jamkového formátu
část 26 Multiparametrická monitorovací sonda pro vzorkování vody
část 27 Kapalinový chromatograf – HPLC
 

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

Druh řízení:
otevřené řízení

Typ podle předpokládané hodnoty:
nadlimitní

Předpokládaná hodnota:
17 910 000 Kč bez DPH

Veřejný zadavatel

Úřední název:
Masarykova univerzita
IČ:
00216224
Poštovní adresa:
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
 

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o.
Kolmá 6/628, 190 00 Praha 9

 

Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Zadávací dokumentace veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/contract_display_1589.html

Dodatečné informace

Zpráva o průběhu výběrového řízení


Zpět