CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Nástroje pro sledování distribuce chemických látek v prostředí

Vedoucí výzkumného programu: Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.


přístrojHlavním cílem tohoto programu je poskytnout kompletní podporu ke studiu přítomnosti, chování a dopadů chemických látek v prostředí, od jejich distribuce, osudu, transportu a transformací až po jejich efekty a potenciální rizika pro prostředí a člověka. K tomu je třeba vybudovat centrální stopovou laboratoř jako analytické zázemí celého projektu. Kromě analytického servisu pro všechny ostatní výzkumné aktivity má tento program i svou složku vývojovou zabývající se zejména vývojem vzorkovacích technik pro sledování toxických látek v prostředí. Výzkum je zaměřený zejména na technologii pasivního vzorkování ovzduší, vod i tuhých matric, vývoj nových metod pro analytické stanovení toxických látek v environmentálních vzorcích, design a realizaci screeningových studií, monitorovacích sítí a projektů integrovaného monitoringu pro partnery z průmyslu, regionální i státní správu a podporu implementace mezinárodních úmluv v České republice.

 

 

Zpět