CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Procesy ovlivňující osud chemických látek v prostředí

Vedoucí výzkumného programu: Prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.


látkaTento program zahrnuje řadu výzkumných aktivit, které jsou založeny na laboratorních i terénních experimentech a počítačovém modelování. Výsledky práce povedou k lepšímu pochopení procesů chemických transformací a transportu chemických látek v prostředí a k farmaceutickým, biochemickým a biologickým aplikacím.

Výzkum je zaměřen na:

  • studium výměn látek na rozhraní atmosféra/půda, atmosféra/voda, atmosféra/sníh (led)
  • studium vymývání chemických látek z atmosféry srážkami a jejich regionálního a dálkového transportu
  • analýzu environmentálních a humánních rizik
  • mechanistické a environmentálně zaměřené studium fotochemického chování organických sloučenin v matrici ledu a sněhu
  • vývoj a studium molekul „v kleci“, tj. sloučenin, které účinkem světla spouštějí svoji chemickou nebo biologickou aktivitu
  • laserovou zábleskovou fotolýzu, která je využívána ke studiu nejrychlejších chemických procesů
  • vývoj moderních metod organické fotochemie a jejich aplikací, jako jsou fotopolymerizace peptidů, opravy tkáně pomocí fotosenzibilace nebo metody zkvalitnění kryoprotekce biologických vzorků.

 

 

Zpět