CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Toxické účinky chemických látek a přírodních toxinů naživé organismy

Vedoucí výzkumného programu: Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.


přístroj UV Hlavním cílem tohoto programu je výzkum a vývoj nových typů biotestů a jejich využití při studiu účinků chemických látek v kontaminovaných komplexních matricích včetně aplikací v praktické ochraně prostředí a zdraví a při remediačních zásazích. Program se věnuje také novým metodám a technologií pro detekci, prevenci výskytu a odstraňování sinicových toxinů (cyanotoxinů).

Hlavní oblasti výzkumu zahrnují ekotoxikologické studie půdy, sedimentů a role biodostupných frakcí toxických látek v tuhých matricích. Studie jsou dále zaměřeny na chemické endokrinní disruptory, které jsou strukturně a funkčně podobné biologickým molekulám přímo ovlivňujícím regulační procesy (hormonům, neurotransmiterům).

Další oblastí výzkumu je směr ekotoxikologie sinic, který bude zkoumat účinky cyanotoxinů produkovaných vodními květy sinic na živé organismy, mechanismy toxicity a karcinogenity cyanotoxinů. Součástí bude monitoring hladin a rizik microcystinů v prostředí a také vývoj nových technologií a jejich potenciální využití pro omezení rizik toxinů.

 

 

Zpět