CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Vývoj biosenzorů a biokatalyzátorů

Vedoucí výzkumného programu: Doc. Mgr. Jiří Damborský, Ph.D.


davkovač Hlavním cílem tohoto programu je vývoj moderních biotechnologií založených na enzymové katalýze a jejich aplikace v praktické ochraně životního prostředí, ochraně lidského zdraví před nebezpečnými látkami a při syntéze specializovaných chemikálií a farmaceutik. Biokatalyzátory splňující koncept trvale udržitelného rozvoje, k jejich výrobě se využívá obnovitelných zdrojů a svým charakterem jsou šetrné k životnímu prostředí. Tento program zahrnuje dva základní směry vývoje nových enzymových technologií.

  • Vývoj biosenzorů, s kontinuální detekcí a nízkou finanční náročností provozu pro sledování toxických látek v životním prostředí a průmyslových provozech.
  • Vývoj robustních biokatalyzátorů pro aplikace v chemickém a farmaceutickém průmyslu a odbourávání problematických toxických látek v životním prostředí.

 

 

 

Zpět