CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Získané projekty

Připravujeme ...

Od Do Název
2010 2014 CETOCOEN - projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
2010 2012 MonAirNet - Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu.
2010 2011 Analýzy specifických izotopů kontaminantů jako přesné nástroje pro environmentální výzkum, pro charakterizaci a monitoring lokalit a zastoupení zdrojů polutantů v půdě (isoSoil)
2009 2013 AQUAREHAB -"Development of rehabilitation technologies and approaches for multipressed degraded waters and the integration of their impact on river basis management" (EU FP7 IP project))
2009 2013 Zdravotní rizika v Arktidě: Vliv změn v cyklech kontaminantů způsobených změnami klimatu na zdravotní rizika v Arktidě a Evropě (ArcRisk)