CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Analýzy specifických izotopů kontaminantů jako přesné nástroje pro environmentální výzkum, pro charakterizaci a monitoring lokalit a zastoupení zdrojů polutantů v půdě (isoSoil)

Doba řešení Doba řešení: 2010—2011

Zadavatel Zadavatel: EU

Izotopická analýza jednotlivých environmentálních polutantů je velmi citlivá metoda umožňující charakterizaci kontaminovaných lokalit, určení zdrojů znečištění i monitoring jeho dalšího chování.


Izotopická analýza jednotlivých environmentálních polutantů (CSIA) je nástroj, jehož použití v poslední době exponenciálně roste. Může být totiž vhodným doplňkem konvenčních koncentračních analýz při určování zdrojů znečištění, právě tak jako při sledování průběhu a kvantifikaci efektivity remediace kontaminovaných lokalit. Aplikace CSIA snižuje cenu za charakterizaci a monitoring kontaminovaných lokalit, zatímco zároveň dramaticky zvyšuje přesnost stanovení.


Zpět