CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

AQUAREHAB -"Development of rehabilitation technologies and approaches for multipressed degraded waters and the integration of their impact on river basis management" (EU FP7 IP project))

Doba řešení Doba řešení: 2009—2013

Zadavatel Zadavatel: EU

Projekt směřuje k vývoji inovativních rehablilitačních technologií pro půdu, podzemní a povrchovou vodou, které umožní omezování řady prioritních kontaminantů (nitráty, pesticidy, chlorované látky, aromatické látky..). Projekt také vypracuje spojení mezi inovativními technologiemi a managementem na úrovni říčních povodí.


Projekt směřuje k vývoji inovativních rehablilitačních technologií pro půdu, podzemní a povrchovou vodou, které umožní omezování řady prioritních kontaminantů (nitráty, pesticidy, chlorované látky, aromatické látky..). Projekt také vypracuje spojení mezi inovativními technologiemi a managementem na úrovni říčních povodí.


Zpět