CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

CETOCOEN - projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí

Doba řešení Doba řešení: 2010—2014

Zadavatel Zadavatel: MŠMT

Národní projekt

Cílem projektu CETOCOEN Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace je vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí jako Regionálního centra aplikovaného výzkumu.


Projekt CETOCOEN aplikuje vědecko-výzkumné poznatky základního výzkumu do hodnocení dopadů průmyslových činností na životní prostředí a zdravotní stav obyvatelstva a je ojedinělým projektem i ve světovém měřítku. V rámci Evropy existuje řada registrů a databází informujících o stavu životního prostředí, výskytu látek v ovzduší a povrchových vodách či zvýšeném množství zdravotních problémů v jednotlivých státech i regionech. Neexistuje však systém, který by tato data vzájemně propojil, a umožnil pátrání po příčinách negativního působení prostředí na zdraví obyvatelstva. Jedním z hlavních cílů projektu CETOCOEN je vývoj takového systému, který umožní efektivní prezentaci a hodnocení zdravotních a ekologických rizik kontaminace prostředí.


Zpět