CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Zdravotní rizika v Arktidě: Vliv změn v cyklech kontaminantů způsobených změnami klimatu na zdravotní rizika v Arktidě a Evropě (ArcRisk)

Doba řešení Doba řešení: 2009—2013

Zadavatel Zadavatel: EU

Změny klimatu mohou potenciálně změnit cesty, kterými jsou škodlivé chemické látky transportovány v životním prostředí a kterými vstupují do potravních řetězců.


Arktické studie jsou bohatým zdrojem informací použitelných pro srovnání se situací v jiných částech Evropy, a to jak za současné situace, tak pro scénář budoucích klimatických změn. Projekt poskytne nové informace o chemických vlastnostech a environmentálním chování typických kontaminantů v arktických podmínkách, výsledky modelů popisujících v rámci vybraných klimatických scénářů transport chemických kontaminantů ze zdrojových regionů do Arktiky a jejich osud, včetně jejich vstupu do potravních řetězců a srovnání informací z arktických zdravotnických studií s výsledky studií zaměřených na účinky kontaminace na populace ve vybraných oblastech Evropy.


Zpět